Wijk en Participatie

We hebben 6 gasten en geen leden online

LangeJan_37.jpg

Informatie over Wijk en Participatie.

 Informatie over Wijk en Participatie.


Veel mensen met een Psychiatrische beperking (WeP) , Niet aangeboren Hersenletsel (NaH) of een Licht verstandelijke Beperking, zijn, door hun beperking, moeilijker in staat zelfstandig te functioneren in de maatschappij. In alle drie de gevallen kan er sprake zijn van een psychosociale problematiek, die het moeilijk maakt om met de omgeving om te gaan. Daardoor ontstaat het gevaar voor eenzaamheid, wat een verhoogde kans op verslaving, verwaarlozing en terugval kan veroorzaken. Nieuw is de doelgroep dementerende ouderen. Door de bezuinigingen in de AWBZ en de overheveling van zorg naar de WMO met een reductie van minimaal 25 %, krijgen sommigen geen indicatie meer voor hulp of begeleiding omdat zij ‘te licht’ worden gediagnostiseerd om gebruik te mogen maken van een dagactiviteitencentrum of verpleeghuis.

 

Door hun beperking hebben de kwetsbare wijkbewoners vaak een klein of afwezig netwerk en kunnen niet vanzelfsprekend terugvallen op een sociaal vangnet als zij hulp nodig hebben. Ook zien we veel dat de mantelzorgers zwaar overbelast zijn.
Met de terugtrekkende zorg is dit een kwetsbaar gegeven. Het ondersteund worden in het opbouwen van een eigen, groter, sociaal netwerk is daarom bij WeP een uitgangspunt, naast het ontmoeten van elkaar.
Een goede (gelijkwaardige) relatie tussen informele hulp (vrijwilligers , buren en familie)  en formele hulp (organisaties)  is in deze tijd erg belangrijk.

 

Het is heel belangrijk dat men gebruik kan maken van de Welzijns-basis voorzieningen zoals o.a. ontmoetingsactiviteiten of vrijwilligerswerk in de wijken. Deze mensen dreigen anders buiten de boot te vallen.

 

WeP Ontmoetingsactiviteiten en vrijwilligerswerk:
Er zijn verschillende activiteiten in Amersfoort die zijn gericht op ontmoeting, contact en gezelschap. Een aantal activiteiten, die op deze site genoemd worden, zijn voor alle doelgroepen toegankelijk en leuk. Ook andere wijkbewoners zijn hierbij altijd welkom.
Ook hebben we activiteiten die speciaal voor de doelgroep zelf zijn en waarbij mensen lotgenoten contact kunnen hebben.
Om aan onze activiteiten mee te doen is er geen CIZ indicatie nodig.
Onder het kopje activiteiten vindt u de activiteiten.

 

Vrijwillige Ondersteuners.
Informele vrijwillige ondersteuners worden ingezet bij “mensen met een structurele beperking”.
Dit kan zijn op het gebied van LVB (Licht Verstandelijke Beperking), psychiatrie, NAH, autisme enzovoort. Mensen met een structurele beperking zullen altijd een zekere mate van steun en aandacht nodig hebben, wat steeds minder lang door de formele zorg geboden kan worden. De vrijwilliger heeft in overleg met de formele zorg de taak om het netwerk op te bouwen en te zorgen dat gezinnen en individuen worden toegeleid naar de activiteiten en groepen, ze niet vastlopen en ze tijdig onderkennen dat er af en toe weer even (meer) professionele hulp nodig is.


We werken vanuit de Krachtbenadering, wat wil zeggen dat we ons richten op het ondersteunen van wat iemand kan en niet waar iemand's beperking ligt.
We bieden plekken aan voor vrijwilligerswerk binnen ons eigen werk en ook in de wijk.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de wijken of de coordinator.
Anne Tuk.
voor contact zie Contact Personen in hoofdmenu.

Copyright © 2018 Wijk en Psychiatrie. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.