Wijk en Participatie

We hebben 7 gasten en geen leden online

LangeJan_48.jpg

Doelgroep Psychiatrie

Veel mensen met langdurig psychische problemen, die voorheen in psychiatrische ziekenhuizen woonden, wonen nu (semi)zelfstandig in wijken van Amersfoort. Sommigen van hen zijn niet goed in staat zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose en/of ernstige psychosociale problemen. De wijkbewoners, die om hen heen wonen, weten vaak niet hoe zij met hen om moeten gaan en gaan het contact niet aan. Onder andere hierdoor en door hun eigen beperkingen, ontstaat bij de doelgroep een verregaande vorm van eenzaamheid/sociaal isolement. Hierbij kan een verhoogde kans op verslaving, verwaarlozing en terugval in het ziekteproces ontstaan.
Door de AWBZ pakketmaatregel (bezuinigingen op de AWBZ op de begeleiding)en de overgang naar de WMO, hebben sommigen geen indicatie voor hulp of begeleiding meer, waardoor er minder mogelijkheden zijn om mensen naar activiteiten en vrijwilligerswerk toe te leiden. Deze mensen dreigen buiten de boot te vallen.
Zij doen een extra beroep op het welzijnswerk voor dagbesteding en vrijwilligerswerk.

Doelgroep Niet aangeboren Hersenletsel. NaHNu

 

Niet Aangeboren Hersenletsel  kan iedereen overkomen. Dat kan door ziekte, aandoening of door een trauma. Voor deze groep mensen geldt dat er een specialistische vraag met betrekking tot dagbesteding bestaat. Er zijn cognitieve en fysieke kenmerken te benoemen die bij mensen met NaH in meer of mindere mate en in wisselende mate aan de orde zijn.
 
Belangrijkste cognitieve kenmerken:
>    Afname van geheugen
>    Beperkte aandachtsspanne
>    Minder gevoel voor sociale situaties
>    Moeilijker plannen en vooruitdenken
>    Minder empatisch vermogen.
>    Moeite met initiatief nemen
>    Mentale traagheid
Belangrijkste fysieke kenmerken:
>    Minder controle over de motoriek door sturingsproblemen of spierkrachtvermindering.
>    Tragere motoriek
>    Vermindering van zintuiglijke functies.
 
Daarnaast heeft de groep NaH een heterogene samenstelling: er zijn veel verschillen binnen. Er zijn verschillen in lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige beperkingen, leeftijd, opleidingsniveau of thuissituatie. Ook de wensen in vormen van dagbesteding zijn zeer divers: educatieve, hobbymatige, creatieve en routinematige activiteiten. Ook de fase van verwerking en acceptatie van het letsel is bij iedereen anders. Al deze omstandigheden vereisen een omgeving met aanpassingen, mogelijkheden, flexibiliteit in aanbod en deskundig en gemotiveerd personeel.
 
*Mensen met een Niet aangeboren Hersenletsel (NaH) of een lichamelijke beperking kwamen voorheen , via de AWBZ gelden, in aanmerking voor onder meer activerende begeleiding. De AWBZ is sinds 1 jan. 2009 veranderd en er wordt een strengere selectie t.a.v. de AWBZ begeleiding gehanteerd. In de nieuwe situatie krijgen mensen geen indicatie meer voor begeleiding uit de AWBZ als het gaat om beperkingen op het gebied van:
-huishoudelijke verzorging en het sociale leven.
(eten, drinken, wassen en aankleden)
-huishoudelijk leven.
(maaltijden, kleding verzorgen en lichte schoonmaak.)
-maatschappelijk leven.
(socialer contacten  en activiteiten buitenshuis)
-psychisch welbevinden.
(depressie, angst en eenzaamheid)

Voor deze doelgroep betekenen de wijzigingen in de AWBZ dat, indien zij binnen de catagorie ”licht’ gediagnosticeerd worden, zij niet meer in aanmerking komen voor een aanbod van dagbesteding.
Mensen met een lichamelijke beperking, met name NaH, vereisen echter een specifieke aanpak. Daarom zijn er speciale NaH activiteiten.

 

Doelgroep Licht Verstandelijke Beperkten.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 70 en 85) zijn door hun beperking vaak sociaal kwetsbaarder. Veel van hen zijn overdag aan het werk en ’s avonds vaak niet in staat om nog andere mensen te ontmoeten. Ook het opbouwen en onderhouden van een vriendschap is niet gemakkelijk voor hen. Voor het organiseren van ontmoeting willen wij dan ook graag een steentje bijdragen.
Daarom hebben we voor deze doelgroep aparte ontmoetingsactiviteiten en Vriendenkringen in samenwerking met MEE-Utrecht, Gooi en Vechtstreek.
Ook bieden wij vrijwillige ondersteuning in gezinnen met een ouder met LVB.

Copyright © 2018 Wijk en Psychiatrie. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.