Wijk en Participatie

We hebben 10 gasten en geen leden online

LangeJan_51.jpg

Het wijkcentrum als trefpunt.

Het wijkcentrum als trefpunt.

Het welzijnswerk is prima in staat cliënten enige geborgenheid in de buurt te bieden. Dat bewijst het project Wijk en Psychiatrie in Amersfoort al een paar jaar. In goede samenwerking met de ggz. En cliënten zijn er blij mee. ‘Hier hoef ik niets uit te leggen over mezelf.’

Dat is pas integreren. Deze vrijdagavond krijgen de gasten van het Amersfoortse project Wijk en Psychiatrie (WeP) een smakelijke andijvie stamppot voorgezet, vegetarisch dan wel met spekjes en worst. De kok is Afshin, een ‘voor de ayatollahs gevluchte Iraniër’, zo vertelt hij me, die samen met enkele cliënten deze oer-Hollandse maaltijd voor zijn rekening neemt. Hoe hij hier terechtgekomen is? ‘Ik wilde wat in het vrijwilligerswerk doen. Want ik vond dat ik eindelijk, nu ik legaal ben, eens goed Nederlands moest leren.’ Over het project is hij zeer te spreken. ‘Aardige mensen zijn het allemaal.’ En ja hoor, ‘gezellig’ vindt hij het ook. Die voor onze cultuur zo kenmerkende term heeft hij in elk geval al onder de knie. Wanneer hij zelf aan zijn eten toekomt, wijst projectleider Anne Tuk, die met de jus rond gaat, hem erop dat hij eerst een kuiltje moet maken. ‘Zo doe je dat nou eenmaal met Hollandse kost.’ Even later krijgt hij ook nog een complimentje van de al wat  oudere Miep, die een kleindochter 'bij de RIAGG heeft lopen‘. 'Het was lekker, joh. Je hebt erg je best gedaan.’ Daar heeft gelegenheidskok Afshin niet van terug. Hij glundert helemaal.
Een veertigtal bezoekers is naar het wijkcentrum De Driehoek gekomen. Velen met een cadeautje. Want vanavond neemt het project afscheid van twee stagiaires, Tamara en Joyce, die hierna de laatste fase van hun opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening ingaan. Anderhalf jaar hebben ze zich, zo valt uit de loftuitingen van de bezoekers af te leiden, met hart en ziel voor WeP ingezet. Vooral de onvergetelijke dichtregels van Jack Terrible: ‘jullie zijn erg humaan, tenminste jullie laten ons in die waan’, vallen bij het publiek in goede aarde, net als de solo van klarinettist Ben. Ook Jolind steelt hun hart als ze de stagiaires toevoegt dat ze nog ‘veel puurs’ in zich hebben. Want, stelt ze met de nodige zelfkennis vast, ‘wij zijn niet de gemakkelijkste mensen om mee om te gaan. We hebben allemaal veel meegemaakt’. Tijdens haar dankwoordje voor de vertrekkende stagiaires memoreert projectleider Tuk ook nog even wie er recent jarig is geweest. Ans springt daar meteen op in en fluistert voor iedereen zeer hoorbaar: ‘Zondag, zondag was ik jarig!’
De sfeer tijdens de maaltijd is behoorlijk uitgelaten. Het merendeel van de gasten lijkt ook erg ingenomen met Wijk en Psychiatrie. De een na de ander wil me deelgenoot maken van haar levensverhaal en wat haar zo bevalt aan WeP. Zo ligt Hester al tijden, vanwege hun geluidsoverlast, met haar buren overhoop. Vroeger heeft ze in dagbehandeling gezeten en nu krijgt ze nog ondersteuning vanuit de lokale psychiatrische intensieve thuiszorg. Het liefst zou ze een ander huis willen, maar het indicatieorgaan CIZ wil daar geen urgentie voor afgeven. Voor haar is het project echt een uitkomst. ‘Als het maar even kan, en dat is al tweeënhalf jaar zo, ben ik bij alle activiteiten. Zo kan ik tenminste mijn huis ontvluchten.’
Ook Sonja, die vanavond haar man heeft meegenomen, hoort tot de vaste kern. Elke dinsdagmiddag is ze te vinden bij het uur ‘Bewegen en ontspannen’ in wijkcentrum De Trefhorst. ‘Ze beulen ons daar wel af’, zegt ze met een lach en wijst naar de stagiaires. Ze heeft last van straatvrees – ‘Daarom brengt mijn man me ook’ – en loopt daar al drie jaar voor bij het Riagg: ‘Het helpt alleen niet’. En twee jaar terug is hun enig kind overleden, aan een ongeneeslijke spierziekte. Met de uit Bosnië gevluchte Tania, die tegenover haar aan tafel zit, kan ze haar verdriet tenminste delen. ‘Haar man is een jaar terug gestorven. We weten dat we allebei verdriet hebben. We beuren elkaar een beetje op.’ Vijftien jaar geleden is Tania vanwege de oorlog naar Nederland gevlucht. Ze woonde daarvoor in een dorpje vlakbij Sarajewo. Ook zij is een trouwe bezoekster van het bewegingsuur voor vrouwen. ‘Het mooie van ons groepje is’, zegt ze, ‘dat iedereen elkaar accepteert zoals ze is.’

Een warm bad
Al vijf jaar kent Amersfoort het project Wijk en Psychiatrie. Daarin werken de Symfora groep, Riagg Amersfoort, beschermd wonen instelling Kwintes, vrijwilligersorganisatie Ravelijn en Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) gebroederlijk samen. Destijds had Ravelijn al een maatjesproject, vertelt de gedreven projectleider Anne Tuk een week later op een conferentie over de Awbz pakketmaatregel en de Wet maatschappelijke ondersteuning. ‘Maar de vraag van cliënten overtrof verre het aanbod van maatjes. Afgesproken werd dat het welzijnswerk, de SWA, het voortouw zou nemen om cliënten of kwetsbare wijkbewoners, zoals wij ook wel zeggen, meer in de wijk te laten participeren. En hun isolement en eenzaamheid te doorbreken.’ De eerste jaren werd WeP gefinancierd door het Oranjefonds, de gemeente, het zorgkantoor en de provincie. Momenteel draagt de gemeente alle kosten, zo rond de 32.000 euro per jaar uit de gelden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, ( deze zin verwijderen : en de bedoeling is dat het project op korte termijn onderdeel gaat uitmaken van het reguliere welzijnswerk in de stad.)
Als proef werd begonnen in de wijk Schothorst, omdat Symfora daar een paar complexen met sociowoningen heeft. ‘Een kleine honderd cliënten waren zo al bekend bij de GGZ ’, aldus Tuk. Na die pilot is het project in nog drie andere delen van de gemeente uitgerold. Een niet onbelangrijk deel van haar werk is om de medewerkers van de wijkcentra, van Sociaal Cultureel werkers tot de beheerders, klaar te stomen om psychiatrische cliënten op te vangen en met hen om te gaan. ‘Ze moeten als het ware een warm bad krijgen. Ook het opbouwwerk moet weten hoe zij deze specifieke wijkbewoners het beste kunnen ondersteunen. Ik zie me dan ook als een kwartiermaker.’ Essentieel daarbij zijn ook de zogenaamde schakelpersonen die in allerlei wijkprojecten zitten. ‘Via hen kunnen we buurtactiviteiten toegankelijk maken voor cliënten. Als iemand het bijvoorbeeld leuk vindt om aan een toneelclubje deel te nemen kunnen (kan) zo iemand dat regelen.’
Om het project onder de aandacht te brengen van cliënten is de medewerking van de GGZ-instellingen onontbeerlijk, zegt volwassenenwerker José van den Tweel van wijkcentrum De Trefhorst in Schothorst. ‘Ik ken niet al die mensen in de wijk. De instellingen wel.’ De afspraak met de ggz is ook dat de medewerkers hiervoor enig ruimte in hun agenda krijgen. ‘We hebben daar een convenant over afgesloten’, vult Tuk aan, ‘en dat loopt prima.’ Maar eenmaal binnen moet je cliënten wel bij de les houden, is hun beider ervaring. In welzijnsjargon heet dat ook wel ‘pull & push’. Als een cliënt ineens niet meer naar, zeg, het bewegingsuur komt, kan een telefoontje al wonderen doen. ‘Dan hoor je of er iets aan de hand is. Maar nog belangrijker is misschien wel dat zij dan weet dat er aan haar gedacht wordt, dat ze meetelt’, vertelt de projectleider. Daarom zette ze die vrijdagavond ook nog even de cliënten in het zonnetje die onlangs jarig waren geweest. ‘Mensen stellen dat heel erg op prijs.’
Ook leggen de WeP-medewerkers huisbezoeken af. Als bekend is, bijvoorbeeld door een melding van een wijkverpleegkundige, dat een cliënt eenzaam is, tot niets komt maar wel uit die vicieuze cirkel wil, gaat Anne Tuk of een collega daar langs. ‘Dat doen we ook op verjaardagen. Als we weten dat iemand nauwelijks bezoek krijgt, gaan wij er even op af met een fles douche-gel of zo.’

Losmaken van stigma
Wat voor activiteiten er door WeP aangeboden worden, is eigenlijk niet altijd zo belangrijk. ‘Mensen vinden het (fijn ) als je ze de gelegenheid geeft om koffie te drinken’, aldus Tuk. ‘Waar het om gaat is dat ze de deur uitkomen en andere mensen ontmoeten.’ Dat wordt treffend geïllustreerd door de ‘gezelschapsgroep’ – een soort inloop – waar ik donderdagochtend aanschuif. Plaats van samenkomst is het wijkcentrum De Roef, midden in ‘Vogelaarwijk’ Kruiskamp. Onder begeleiding van WeP-medewerker Saliha Elatrouss en  vrijwilligster Nanny zitten vier vrouwen in een zijzaaltje, bij een kopje koffie, lekker te plakken en te knippen en onderwijl passeren allerlei onderwerpen de revue.
Zo vertelt Anneliek die kampt met een burn out en een eetstoornis, over haar gevoel van eenzaamheid. Ze heeft een grote familie, een ‘lieve familie’, benadrukt ze, terwijl ze ondertussen patronen aan het inkleuren is, maar ze stuit ook daar regelmatig op onbegrip. ‘Laatst had mijn zus een feestje en dan staat ze erop dat ik allemaal van die, volgens haar, “lekkere broodjes” eet. Ik kan niet tegen al dat soort verplichtingen. Verplicht eten, verplichte gezelligheid, verplichte vrolijkheid, dat stuit me tegen de borst. Dan voel ik me wel eens eenzaam.’
Haar buurvrouw aan tafel, Margareth die het af en toe nodig heeft om ‘uit de sleur thuis’ te zijn, probeert haar een hart onder de riem te steken. ‘Als je zoals ik veel meegemaakt hebt, kun je dat wel begrijpen.’ Ook Victoria, dertien jaar geleden uit Soedan gevlucht, draagt haar steentje bij. ‘In Nederland heb ik geleerd om als me iets niet zint gewoon weg te gaan. Ik worstel daar wel mee in mezelf, want in onze cultuur doe je dat niet, maar dat lukt me steeds beter.’ Anneliek: ‘Ik ben al jaren op zoek naar die knop in mijn hoofd. Maar ik heb ‘m nog niet gevonden.’
Even later snijdt Victoria plotsklaps een heikel punt aan in het gesprek. Ze heeft gemerkt dat niet iedereen met WeP geassocieerd wil worden. Zelf komt ze vanwege de gezelligheid – ze heeft nooit met de psychiatrie te maken gehad – en om Nederlands te praten: ‘Mijn jongste is hier geboren en spreekt alleen maar Nederlands.’ Ze vertelt over haar buurvrouw in de flat waar ze woont. ‘Pas vroeg ze me waar ik op donderdagochtend heenging. Ik vertelde wat voor groep het was, en toen hoefde het voor haar ineens niet meer. Terwijl ze wel eenzaam is en nauwelijks contacten heeft.’
Saliha legt uit dat iedereen van harte welkom is. Maar, zegt ze, ‘we zijn er vooral voor de cliënten. Als we een andere naam zouden voeren, komen zij niet meer. Dan sluiten we hen weer uit. En dat is niet de bedoeling’. Dat wordt direct beaamd door Stella. Naar ‘gewone’ groepen durft ze niet te gaan. ‘Ik voel me dan niet prettig. Hier hoef ik niets uit te leggen over mezelf.’ Voor Anneliek geldt dat eveneens: ‘Je hoeft je hier niet te verdedigen.’ Victoria begrijpt dat argument prima. Want ze leert veel van de gesprekken in de groep. Tegelijk kan ze er niet om heen dat psychiatrie voor haar een negatieve klank heeft. ‘Mijn mensen zijn niet zo aardig voor jullie. Als je in mijn cultuur met de psychiatrie te maken hebt, ben je gek en dat is heel erg. Ik probeer me zelf los te maken van dat stigma en WeP een positief imago te geven.’

Gevoel van samen zijn uit zicht
Een dag eerder ben ik te gast bij de ‘studiegroep’ in wijkcentrum De Trefhorst. De opkomst is vanwege de gladheid en de winter aan de magere kant: slechts de helft van de groep is op komen dagen. Iedereen kan zich hier in een onderwerp naar keuze verdiepen. Zo houdt Piet zich momenteel bezig met de Waddeneilanden - ‘Wist jij dat er 43 van die eilanden zijn?’ -, Kees wil alles weten van de Engelse voetbalclub Ipswich en de van geboorte Spaanstalige Lolita probeert met de hulp van vrijwilliger Hans en stagiaire Michel haar Nederlandse grammatica bij te sleutelen. Piet houdt zich eerst op de vlakte, maar gaandeweg het uur ontdooit hij. Hij weet nog dat de studiegroep twintig jaar terug vanuit het psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild is opgezet. ‘WeP heeft dat vijf jaar geleden overgenomen.’
Zelf is hij al jaren uit de zorg en woont hij nu zelfstandig. Vroeger is hij in Zon & Schild opgenomen geweest en ook heeft hij jaren in een sociowoning van het ziekenhuis gewoond. Wel hecht hij er nog altijd aan om met andere cliënten om te gaan, en dat vindt hij het goede van Wijk en Psychiatrie. ‘Want het is niet eenvoudig om in de maatschappij je weg te vinden.’ Maar het is hem allemaal wat te vrijblijvend. ‘Je krijgt nu niet zo makkelijk mensen bij elkaar.’ Als voorbeeld noemt hij de reisjes die voorheen door het ziekenhuis georganiseerd werden. ‘Je hoefde voor de sociowoningen maar een bus neer te zetten en die stroomde vanzelf vol.’ Wat hij mist is de saamhorigheid van vroeger. ‘Het is goed dat er gehamerd wordt op de zelfredzaamheid van cliënten, maar het gevoel van samen zijn is uit zicht geraakt.’ Hij zou best wat willen bijdragen - ‘mensen hebben het echt nodig en ik ook’ - maar hij is alleen onzeker of hij dat wel aankan.
Vrijwilligers kan het project goed gebruiken, want WeP is een arbeidsintensieve klus, vertellen de medewerkers. Het is niet ongebruikelijk dat in de week voorafgaande aan een activiteit de cliënten stuk voor stuk gebeld worden. Zeker als het project nog in een - nieuwe -  wijk moet inslijten, zoals dat in Amersfoort-Zuid het geval is. Ook zou het mooi zijn, laten enkele cliënten weten, als meer ‘gewone’ buurtbewoners de weg naar WeP zouden vinden. Hester mist dat wel eens. Een goede uitzondering was voor haar de Dag van de Dialoog die Stichting Welzijn Amersfoort elk najaar organiseert. ‘Lekker druk was het de laatste keer. Met veel mensen heb ik toen contact gehad.’ Projectleider Tuk moedigt dat ook zeer aan, maar ze weet onderhand dat het ‘niet makkelijk is’.
Haar inschatting is dat na vijf jaar pionieren rond de honderd cliënten met enige regelmaat aan de activiteiten meedoen. ‘We hoeven voor de gemeente niet honderden cliënten binnen te halen. Per wijk gaat het eerder om tientallen.’ Voor haar voldoet WeP daarmee volledig aan de verwachtingen. ‘Ik merk continu dat mensen dit nodig hebben en dat ze elkaar veel steun geven. Zeker op zo’n belangrijk moment in het jaar als Kerst voorziet WeP voor velen in een grote behoefte. De laatste keer hebben we het zo weten te regelen dat mensen die in een gat dreigden te vallen omdat ze er alleen voor stonden, met elkaar voor die dagen afspraken maakten.’

Copyright © 2018 Wijk en Psychiatrie. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.